Zapraszamy do lektury naszego artykułu poradnikowego oraz podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w temacie.

Na szczęście czasy, w których na polskim rynku finansowym funkcjonowała windykacja twarda, już dawno minęły. Dzisiaj odzyskiwanie przeterminowanych należności przebiega polubownie, poprzez wypracowanie korzystnych dla obydwu stron kompromisów, a nie groźbami czy bezprawnym zajęciem mienia. Jak odzyskać należność od dłużnika szybko, ale z zachowaniem zasad poszanowania jego własności? Skorzystaj z usług, jakie oferuje kancelaria windykacyjna. Częstochowa i każde inne miasto na terenie naszego kraju dysponuje szeroką ofertą tego rodzaju.

Jak przebiega proces windykacji?

W ramach windykacji miękkiej w pierwszym etapie stosuje się wezwania do zapłaty. Obecnie mają one najczęściej postać mailową, w formie SMS-a, rzadziej listowną czy telefoniczną. Jeśli takie działanie nie przynosi rezultatów, firma windykacyjna stara się doprowadzić do negocjacji pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem, podczas których zostaje ustalony dogodny harmonogram spłaty. Chodzi o to, aby windykacja należności była realizowana na podstawie skutecznych mediacji pomiędzy stronami, wszystkim zależy przecież na tym, aby przeterminowane zadłużenie zostało uregulowane. Dłużnik pozbywa się zobowiązania, zaś wierzyciel odzyskuje swoje pieniądze.

Kiedy windykacja miękka nie działa

Co w przypadku, kiedy proces windykacji polubownej nie przynosi wymiernych korzyści, a dług dalej nie zostaje spłacony? Wystarczy wpisać hasło typu “windykacja kancelaria częstochowa”, aby przekonać się, jak funkcjonuje standardowa firma, która zajmuje się odzyskiwaniem należności.

W sytuacji, w której windykacja polubowna nie przynosi rezultatów, sprawa kierowana jest do sądu, a ten wydaje nakaz zapłaty. Jeśli i takie działanie nie zmusza dłużnika do uregulowania płatności, do sprawy zaangażowany zostaje komornik, a na mieniu osoby zadłużonej zostaje ustanowione zabezpieczenie komornicze. Nigdy nie jest to sytuacja korzystna dla dłużnika, ponieważ zobowiązanie i tak musi zostać spłacone, przy czym dochodzą jeszcze wysokie koszty pracy komornika.

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych udostępnionych przez kancelariakowalski.pl