Osoba piastująca stanowisko specjalisty do spraw spedycji jest potocznie w branży, ale także poza nią nazywana spedytorem. Funkcja jaką pełni pracownik spedycji to aktualne planowanie transportu towarów i zarządzanie łańcuchem dostaw przy współpracy z działem logistyki i transportu. Jakie wymagania musi spełnić kandydat, aby mógł otrzymać pracę na takim stanowisku w jednej z najlepszych firm spedycyjnych?

Sprostanie wymogom potencjalnych przyszłych pracodawców jest możliwe tylko i wyłącznie jeśli poznamy specyfikę tego zawodu

W bieżących ofertach pracy na spedycji we Wrocławiu oraz innych większych miastach można zauważyć, że firmy spedycyjne poszukują najczęściej spedytorów krajowych oraz międzynarodowych. Spedytor krajowy przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego przewozu załadunku na terenie macierzystego kraju, a spedytor międzynarodowy wykonuje podobne zadania poza jego granicami.

Zapotrzebowanie na takich pracowników najczęściej posiadają firmy, które posiadają zagranicznych kontrahentów

Ze względu na fakt, że spedytorzy międzynarodowi odpowiedzialni są również za kontakty z klientami podstawowym wymogiem stawianym aplikantom jest znajomość języka angielskiego i co najmniej jeszcze jednego języka obcego. W celu utrzymania wysokich standardów firmy spedycyjne decydują się zazwyczaj na zatrudnienie osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zbliżonym zakresie obowiązków pracowniczych. Niemniej jednak dla najlepszych absolwentów nie posiadających doświadczenia tego typu przedsiębiorstwa oferują praktyki lub staże, a w przypadku gdy osoba, która go odbywa wykaże się umiejętnością analitycznego myślenia i podejmowania szybkich decyzji może liczyć na dalsze zatrudnienie.

Ważne są również umiejętności miękkie

Do niemniej ważnych wymagań pracodawców z branży spedycyjnej zalicza się znajomość i biegła obsługa programów sprzedażowych dedykowanych spedycji, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu. Mile widziane jest także okazywanie zaangażowania poprzez odpowiedzialne wykonywanie swoich pracowniczych obowiązków.

Jeżeli spełniamy powyższe wymagania możemy liczyć nie tylko na stanowisko specjalisty do spraw spedycji w międzynarodowej firmie, ale także na możliwość zrobienia kariery w tej branży. Spedytorzy mogą wspinać się po szczeblach kariery podobnie jak to jest możliwe w każdym innym zawodzie. Jest to oczywiście tożsame z podwyższeniem wynagrodzenia, dlatego też warto przynajmniej spróbować sprostać tym kilku kryteriom przyjęć do pracy.